Skip to main content

การพัฒนาสุขภาพให้ลูกน้อย

ที่ JOHNSON’S® เราเชื่อว่าทุกการสัมผัสลูกน้อยที่มากขึ้น การใช้เวลาร่วมกันกับลูกน้อยอย่างมีคุณภาพเพิ่มขึ้น การกระตุ้นประสาทสัมผัสมากขึ้น จะช่วยเพิ่มพัฒนาการของลูกน้อยทื่ดีมากขึ้นกว่าเดิม

ทุกช่วงเวลาในแต่ละวัน เป็นการสร้างเสริมประสบการณ์ด้านประสาทสัมผัสและการเสริมสร้างพัฒนาการของลูกน้อยให้มีสุขภาพดี

การวิจัยเผยให้เห็นว่า การสัมผัสและการนวดเป็นกิจวัตร ไม่ว่าจะโดยพ่อแม่หรือผู้ดูแลที่รักและเอาใจใส่ มีผลสำคัญต่อการเจริญเติบโตและพัฒนาการ การสื่อสาร และการเรียนรู้ของลูกน้อย ที่ JOHNSON’S® เราสนับสนุนการวิจัยที่บ่งชี้ว่า ประสบการณ์ต่างๆ ในชีวิตประจำวันที่เกี่ยวข้องกับประสาทสัมผัส เช่น การอาบน้ำนั้น นำไปสู่พัฒนาการของลูกน้อยให้สุขภาพดีและมีความสุขได้อย่างไร

  • สัมผัส:

การศึกษาแสดงให้เห็นว่า การสัมผัสและการนวด ลูกน้อยเป็นกิจวัตรนั้น มีส่วนช่วยให้เกิดพัฒนาการด้านสรีระ สติปัญญา อารมณ์ และสังคม โดยเฉพาะการนวดลูกน้อยเป็นกิจวัตร แสดงให้เห็นว่า ช่วยพัฒนาสมรรถภาพด้านสติปัญญาและสร้างความตื่นตัวและความสนใจ การสัมผัสทางกายจะสร้างความผูกพันทางอารมณ์แรกสุดของลูกน้อย ซึ่งเป็นพื้นฐานของพัฒนาการทางด้านอารมณ์และสติปัญญาในเวลาต่อมาเราเชื่อว่านี่แหละคือความพิเศษอย่างแท้จริง

  • กลิ่น:

ลูกน้อยของคุณได้กลิ่นตั้งแต่ยังไม่ลืมตาดูโลกด้วยซ้ำ ตั้งแต่ตั้งครรภ์สัปดาห์ที่ 28 โน่นแน่ะ! กลิ่นหอมละมุนที่คุ้นเคย ได้รับการพิสูจน์แล้วว่า ช่วยให้ลูกน้อยอารมณ์ดี, สงบ และตื่นตัว และกลิ่นของคุณแม่ยังช่วยให้ลูกน้อยร้องไห้โยเยน้อยลง นอกจากนี้ กลิ่นยังมีความสำคัญตั้งแต่วันแรก เพราะทารกแรกเกิดใช้ประสาทสัมผัสด้านกลิ่นในการสร้างความคุ้นเคย มากกว่าประสาทสัมผัสด้านอื่นๆ

เมื่อมี JOHNSON’S® ช่วงเวลาอาบน้ำนั้นก็ So Much More™

ในขณะที่หลายคนเชื่อว่าการอาบน้ำเป็นเพียงช่วงเวลาทำความสะอาดลูกน้อย แต่ที่ JOHNSON’S® เราเชื่อว่าช่วงเวลาอาบน้ำเป็นมากกว่านั้น ทั้งเพื่อทำความสะอาดและนวดตัวในช่วงเวลาอาบน้ำ เปรียบช่วงเวลาอาบน้ำเสมือนพื้นที่สร้างเสริมความรู้สึกสัมผัสรับรู้ที่หลากหลาย ที่คุณพ่อคุณแม่และลูกน้อยไม่เพียงได้มีโอกาสสร้างความผูกพันร่วมกัน แต่ยังได้ค้นพบสิ่งใหม่ๆ ร่วมกันอีกด้วย

bk

ขั้นตอนง่ายๆ ที่คุณทำได้ เพื่อให้ช่วงเวลาอาบน้ำนั้นมีความหมาย So Much More™!

  • การเล่นกับฟองสบู่สามารถช่วยให้ทารกน้อยของคุณมีพัฒนาการด้านสหสัมพันธ์ระหว่างตากับมือ
  • การเปิดเพลงและร้องเพลงระหว่างเวลาอาบน้ำสามารถกระตุ้นสมองส่วนที่รับผิดชอบด้านความทรงจำได้ ขณะที่การเปิดเพลงบางประเภทช่วยกระตุ้นสมองส่วนที่รับผิดชอบด้านการใช้ภาพจินตนาการ
  • การพูดคุยตอบโต้กับทารกระหว่างช่วงเวลาอาบน้ำสามารถช่วยให้เกิดพัฒนาการด้านภาษาได้ การศึกษาแสดงว่าเด็กทารกที่มีคนพูดคุยด้วยมากกว่าจะรู้จักคำศัพท์หลากหลายกว่าเด็กคนอื่นๆ ในวัย 24 เดือน
  • การตีน้ำเล่นระหว่างช่วงเวลาอาบน้ำสามารถช่วยสอนทารกน้อยของคุณให้รู้จักเรื่องเหตุและผล
  • การศึกษาแสดงให้เห็นว่า เด็กทารกที่ได้อาบน้ำด้วยผลิตภัณฑ์อาบน้ำที่มีกลิ่นหอม(เปรียบเทียบกับเด็กทารกที่ไม่ได้อาบน้ำด้วยผลิตภัณฑ์ดังกล่าว) จะให้ความร่วมมือกับพ่อแม่หลังจากการอาบน้ำมากกว่า
  • การนวดตัวเป็นกิจวัตรก่อนหรือหลังอาบน้ำเปิดโอกาสให้ทารกได้รับการสัมผัสผิวกายโดยตรงจากพ่อแม่ มันแสดงให้เห็นว่าช่วยพัฒนาคุณภาพและจำนวนชั่วโมงการนอนหลับของทารกในฐานะส่วนหนึ่งของกิจวัตรการนอนหลับ

กิจวัตรการดูแลประจำวันเป็นโอกาสที่ดีสำหรับการเรียนรู้และค้นพบ

เด็กทารกเรียนรู้ทุกสิ่งเกี่ยวกับโลกรอบตัวพวกแกเป็นครั้งแรก การสร้างกิจวัตรประจำวันให้แก่ทารกน้อยโดยครอบคลุมกิจกรรมต่างๆ สามารถกระตุ้นประสาทรับรู้ของทารก และสร้างโอกาสให้พวกแกได้เรียนรู้, คิด, รัก และเติบโต

เปลี่ยนกิจวัตรของคุณ

ให้เกิดผลสูงสุดวันนี้

 

 

สำรวจผลิตภัณฑ์สำหรับทารกทั้งหมดของ JOHNSON’S® หรือใช้งานตัวกรองผลิตภัณฑ์ของเราในการจำกัดการค้นหาของคุณ เพื่อช่วยคุณค้นพบสิ่งที่คุณกำลังมองหาอย่างรวดเร็ว

 

เรียนรู้ว่า

คุณแม่คนอื่นๆ เพิ่ม

#SoMuchMore

ให้แก่ช่วงเวลาอาบน้ำของลูกน้อยอย่างไร