Skip to main content

Title

การอาบน้ำให้ลูกน้อย

ช่วงเวลาอาบน้ำไม่ได้เป็นเพียงการทำความสะอาดร่างกายให้ทารก  ทว่าข้อมูลวิทยาศาสตร์ที่เพิ่งค้นพบใหม่เปิดเผยว่า ประสบการณ์ประสาทสัมผัสหลายทางมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อรูปแบบการเจริญเติบโตของสมองทารก ช่วงเวลาอาบน้ำซึ่งเปิดโอกาสให้ได้รับการกระตุ้นประสาทสัมผัสทั้งกายสัมผัส, การมองเห็น, กลิ่น และเสียง จึงเป็นช่วงเวลาพิเศษสำหรับคุณในการส่งเสริมพัฒนาการของลูกน้อย

How to Bathe Your Baby

เมื่อได้เวลาอาบน้ำ ทารกน้อยของคุณมีความต้องการพิเศษหลายข้อ เรียนรู้วิธีอาบน้ำให้ลูกน้อยอย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ พร้อมกับกระตุ้นประสาทสัมผัสต่างๆ ของทารก และเชื่อมสายใยความผูกพันซึ่งคุณทั้งสองแบ่งปันร่วมกัน

Bath Callout 2

เมื่อทารกน้อยเติบโตก็จะเริ่มต้นสำรวจสิ่งต่างๆ มากขึ้น ซึ่งหมายความว่าเธอจะเนื้อตัวเลอะเทอะมากขึ้นด้วย การอาบน้ำมากเกินไปจะทำให้ผิวของลูกแห้ง ดังนั้นมีสิ่งใดที่คุณสามารถทำได้ระหว่างการอาบน้ำแต่ละครั้งหรือไม่?

Bath Callout 3

ช่วงเวลาอาบน้ำเป็นโอกาสให้คุณได้ช่วยลูกน้อยเรียนรู้และเจริญเติบโต ค้นพบสิ่งที่คุณสามารถทำร่วมกับลูกน้อยได้เพื่อให้เธอได้รับประโยชน์จากช่วงเวลาอาบน้ำมากขึ้น

Bath Callout 4

ลูกน้อยวัยหัดเดินของคุณจะเริ่มทำสิ่งต่างๆ ด้วยตัวเองได้มากขึ้นทุกวัน แต่เธอก็ยังเรียนรู้จากคุณด้วยเช่นกัน ช่วยเหลือลูกน้อยสำรวจโลกได้กว้างไกลยิ่งขึ้นโดยทำให้การอาบน้ำเป็นช่วงเวลาพิเศษ

Bath Callout 5

เมื่อผมของทารกน้อยยาวขึ้น มันก็จำเป็นต้องได้รับการตัด, ดูแล และใช้ผลิตภัณฑ์อย่างถูกต้องเพื่อให้เส้นผมมีสุขภาพดีและไม่พันกัน

Giving Your Baby a Sponge Bath

การลูบตัวทำความสะอาดร่างกายด้วยน้ำเป็นตัวเลือกที่ดีสำหรับการดูแลความต้องการอันบอบบางของทารกแรกเกิด พร้อมกับเชื่อมสายใยความผูกพันและกระตุ้นพัฒนาการอย่างมีสุขภาพดีของทารกผ่านกลิ่นและการสัมผัส