Skip to main content

เคล็ดลับการทำให้ลูกน้อยนอนหลับ

การนอนหลับที่ดีมีความสำคัญต่อสุขภาพ, กระบวนการคิด และอารมณ์โดยรวมของลูกน้อยของคุณ และเวลาที่คุณใช้ในการช่วยให้เจ้าตัวน้อยของคุณผ่อนคลายและพร้อมเข้านอนนั้นเป็นช่วงเวลาที่สมบูรณ์แบบของวันของคุณในการเชื่อมสัมพันธ์กับเขา ขณะที่ยังช่วยกระตุ้นประสาทสัมผัสของเขา ทำให้เวลาเข้านอนมีคุณค่ามากยิ่งขึ้น

Newborn Sleep

ช่วงสองสามเดือนแรกของลูกน้อยของคุณสามารถทำให้รู้สึกอ่อนล้าอย่างมากได้ ซึ่งนับเป็นเรื่องปกติ เรียนรู้เคล็ดลับที่จะช่วยคุณทั้งสองคนให้ได้นอนหลับมากขึ้น

Toddler Sleep

เด็กวัยหัดเดินที่กำลังเติบโตต้องการการพักผ่อนอย่างมากเพื่อสุขภาพที่แข็งแรงและมีความสุข นี่คือเคล็ดลับเล็กๆ น้อยๆ ที่จะช่วยให้เขาได้นอนหลับอย่างเพียงพอ

JOHNSON’S 3 Step Routine

เราทราบว่าการพยายามช่วยให้ลูกน้อยของคุณนอนหลับอาจเป็นความยุ่งยากในบางครั้ง ดังนั้นเราจึงพัฒนากิจวัตร 3 ขั้นตอนซึ่งได้รับการพิสูจน์แล้วว่าช่วยให้ลูกน้อยของคุณนอนหลับได้ดีขึ้นและนานขึ้น

Baby Sleep

เมื่อลูกน้อยของคุณเติบโต เขาจะเริ่มเข้าใจความแตกต่างระหว่างกลางวันและกลางคืน และควรเริ่มนอนหลับในเวลากลางคืน หากไม่เป็นเช่นนั้น เราสามารถช่วยคุณได้