Skip to main content
Beyond the Bath

เด็กๆ ที่สุขภาพแข็งแรง

ครอบครัวที่สุขภาพแข็งแรง

พันธมิตรและโปรแกรมการให้เพื่อสังคม

ด้วยการสละเวลา การบริจาคทุนทรัพย์ และโครงการแบ่งปันทักษะ JOHNSON’S® ได้อุทิศตนเพื่อส่งเสริมการเจริญเติบโตของทารกอย่างมีความสุขและสุขภาพแข็งแรงให้เกิดขึ้นกับเด็กๆ ทั่วโลก

บางโครงการที่เรามีส่วนร่วม ได้แก่:

Save the Children – JOHNSON’S® เป็นผู้สนับสนุนของเด็กทารกทุกคนทั่วโลก ผ่านความร่วมมือกับSave the Childrenเราสามารถส่งเสริมความพยายามในการสร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยและกระตุ้นการพัฒนาสำหรับทารกในวันนี้และในอนาคต เพื่อช่วยให้เด็กๆ เหล่านั้นเจริญเติบโตอย่างมีศักยภาพ

เป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ (UNF) – มูลนิธิองค์การสหประชาชาติได้กำหนดเป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ 8 ข้อ ซึ่งมีเป้าหมายเพื่อช่วยเหลือผู้คนที่ยากจนที่สุดในโลก และเป้าหมายข้อที่ 4, 5 และ 6 มุ่งเป้าจำเพาะไปที่เรื่องสุขภาพและความอยู่ดีมีสุขของทารกและแม่ ในปี 2010 JOHNSON’S® ร่วมกับบริษัทแม่คือ J&J ได้ให้คำปฏิญาณว่าจะสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษข้อที่ 4, 5 และ 6 ด้วยความทุ่มเทตลอด 5 ปีซึ่งครอบคลุมในด้านต่างๆ เพื่อช่วยเหลือผู้หญิงและเด็กมากถึง 120 ล้านคนให้ได้ในปี 2015 เรา กำลังทำให้ความทุ่มเทนี้บรรลุผล และจะเดินหน้ามุ่งมั่นต่อไปในเรื่องปัญหาสำคัญนี้ตลอดปี 2015 รวมถึงในอนาคต

เด็กๆ ของเราจะสืบทอดโลกใบนี้

เราอยากทิ้งโลกที่มีสุขภาพแข็งแรงไว้ให้กับลูกหลานของเรา JOHNSON’S® ทุ่มเทให้กับการทำหน้าที่ส่วนนี้เพื่อรับรองความมั่นคงด้านสิ่งแวดล้อมและสร้างโลกที่ปลอดภัยสำหรับลูกหลานของเราเมื่อพวกเขาเติบโตขึ้น

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการดูแลโลกมานานกว่า 120 ปีของบริษัทแม่ของเรา Johnson & Johnson กรุณาเข้า ชมที่ HealthyEssentials.com.

ด้วยจำนวนคนกว่า 9 ล้านล้านคนที่คาดหมายว่าจะอาศัยอยู่บนโลกใบนี้ในปี 2050 และทรัพยากรธรรมชาติถูกบริโภคหมดไปอย่างรวดเร็วเกินกว่าที่โลกจะสร้างขึ้นทดแทนได้ทัน การดูแลโลกที่หล่อเลี้ยงเราจึงไม่เคยมีความสำคัญเช่นนี้มาก่อน

EARTHWARDS®: หนึ่งในวิธีที่เราแสดงความรับผิดชอบต่อการปรับปรุงสิ่งแวดล้อมให้ดีขึ้นก็คือ โครงการ EARTHWARDS®ของเรา EARTHWARDS® ให้คำจำกัดความวิธีที่เราใช้ระบุผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมของผลิตภัณฑ์ของเรา การได้รับการยอมรับจาก EARTHWARDS® ไม่ใช่เรื่องง่าย มันเรียกร้องให้ผลิตภัณฑ์ส่งมอบมาตรฐานระดับสูงสุดของ Johnson & Johnson เพื่อความยั่งยืนของผลิตภัณฑ์ เราพิจารณาผลกระทบของการจัดหาวัตถุดิบสำหรับผลิตภัณฑ์, การผลิต, การบรรจุภัณฑ์ และการขนส่งผลิตภัณฑ์ไปถึงมือคุณ เรายังคิดถึงผลกระทบขณะที่คุณใช้งานผลิตภัณฑ์ – คิดถึงน้ำที่ร้อนขึ้น – และหลังจากที่คุณใช้งาน – คิดถึงการนำกลับมาใช้ใหม่!

ในปี 2020 ผลิตภัณฑ์ใหม่ทุกชนิดของ JOHNSON’S® จะได้รับการยอมรับจาก EARTHWARDS® นั่นหมายความว่าพวกมันจะบรรลุมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมบนพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์ที่สูงขึ้นในสามหมวดจากทั้งหมดเจ็ดหมวดหมู่ นั่นคือ วัตถุดิบ, การบรรจุภัณฑ์, พลังงาน, น้ำ, ของเสีย. นวัตกรรม และผลกระทบด้านสังคม เราจะนำเสนอข้อมูลใหม่ๆ เกี่ยวกับความก้าวหน้าของ EARTHWARDS® ที่นี่

CARE TO RECYCLE®:คุณสามารถสร้างความแตกต่างขึ้นได้ภายในบ้านเช่นกัน โดยเฉพาะในห้องที่เล็กที่สุดของบ้าน นั่นคือห้องน้ำ ด้วยการรีไซเคิลขวดเปล่าของ JOHNSON’S® คุณได้ช่วยเราเปลี่ยนพลาสติกให้กลายเป็นความเป็นไปได้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการ CARE TO RECYCLE® ของเรา เข้าชมที่ CaretoRecycle.com

พันธสัญญาด้านความปลอดภัยและการดูแลของเรา: เราพัฒนาเครื่องมือที่ช่วยเหลือเราในการรับรองว่า ผลิตภัณฑ์ของเราไม่เพียงอ่อนโยนกับทารกน้อยเท่านั้น แต่ยังอ่อนโยนต่อสิ่งแวดล้อมตราบนานเท่านานหลังจากที่คุณใช้ เนื่องจากผลิตภัณฑ์จำนวนมากของเราจะถูกชะล้างจากร่างกายลงสู่ระบบน้ำเสียในท้องถิ่น ซึ่งจะถูกส่งต่อไปยังระบบส่งจ่ายน้ำที่ใหญ่ขึ้น เราจึงพยายามทำความเข้าใจวิธีที่ผลิตภัณฑ์ของเรามีปฏิกิริยาต่อสิ่งแวดล้อมทางน้ำเหล่านี้ โดยใช้เครื่องมือที่เราเรียกว่า GAIA — Global Aquatic Ingredient Assessment™ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม เข้าชมที่ พันธสัญญาด้านความปลอดภัยและการดูแลของเรา.

การกำหนดกิจวัตร 3 ขั้นตอนก่อนนอน (Bedtime Routine) ด้วยการอาบน้ำ การนวดสัมผัส และการกล่อมนอน ได้รับการพิสูจน์ทางคลินิกแล้วว่าช่วยให้ทารกวัย 7 ถึง 36 เดือนหลับสนิทขึ้นภายใน 1 สัปดาห์ (Re: Journal SLEEP 2009; 32: 599-606

การระบุ ป้องกัน และดูแลผื่นแพ้ผ้าอ้อมด้วยคำแนะนำมีประโยชน์จาก DESITIN® ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับเลือกสรรโดยผู้เชี่ยวชาญด้านเด็กและคุณแม่

สำรวจผลิตภัณฑ์ JOHNSON’S® Baby ทั้งหมด หรือใช้ตัวกรองผลิตภัณฑ์ของเราในการจำกัดการค้นหาของคุณ เพื่อช่วยคุณค้นพบสิ่งที่คุณกำลังมองหา-อย่างรวดเร็ว

คุณแม่ทั่วโลกไว้วางใจ JOHNSON’S® ให้ดูแลลูกน้อย

เรามุ่งมั่นในการทำงานร่วมกับคุณแม่ ผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลสุขภาพ และนักวิทยาศาสตร์ เพื่อให้มั่นใจว่าผลิตภัณฑ์ของเราจะยังคงบรรลุมาตรฐานสูงสุดในด้านความปลอดภัย คุณภาพ และความใส่ใจ