Skip to main content

นโยบายความเป็นส่วนตัว

บริษัท จอห์นสันแอนด์จอห์นสันคอนซูมเมอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ("บริษัทฯ") ใส่ใจเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวของคุณ และต้องการให้คุณได้ทราบเกี่ยวกับวิธีการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลของบริษัทฯ นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้จะอธิบายถึงแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลที่บริษัทฯ หรือผู้ให้บริการของบริษัทฯ เก็บรวบรวมผ่านเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันที่คุณเข้าถึงนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ (ต่อไปนี้จะเรียกว่า “บริการ”) ที่บริษัทฯเป็นผู้ดำเนินการและควบคุม ทั้งนี้ เมื่อคุณให้ข้อมูลส่วนบุคคลกับบริษัทฯ หรือใช้บริการ ถือว่าคุณได้อ่านและทำความเข้าใจนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้แล้ว

การใช้งานโดยผู้เยาว์

บริการนี้ไม่ได้มีวัตถุประสงค์สำหรับบุคคลที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปี และบริษัทฯ ขอให้บุคคลดังกล่าวไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลผ่านบริการนี้ ทั้งนี้ หากบุตรหลานของคุณได้ส่งข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่บริษัทฯ แล้ว และคุณมีความประสงค์ที่จะขอลบข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว โปรดติดต่อบริษัทฯ ตามรายละเอียดที่อธิบายไว้ในหัวข้อติดต่อเราด้านล่างนี้

การเก็บรวบรวมข้อมูล

บริษัทฯ อาจขอให้คุณส่งข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อให้คุณได้รับสิทธิประโยชน์จากคุณลักษณะพิเศษบางรายการ (เช่น การสมัครรับจดหมายข่าว เคล็ดลับ/คำแนะนำ หรือการประมวลผลคำสั่ง) หรือเพื่อเข้าร่วมในกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่ง (เช่น การชิงโชค หรือการส่งเสริมการขายอื่น ๆ) ทั้งนี้ คุณจะได้รับแจ้งว่าข้อมูลใดจำเป็นต้องระบุ และข้อมูลใดไม่จำเป็นต้องระบุ

หากคุณส่งข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบุคคลอื่นให้กับบริษัทฯ คุณรับรองว่าคุณมีสิทธิอันชอบธรรมที่จะดำเนินการดังกล่าวและมีสิทธิอนุญาตให้บริษัทฯ ใช้ข้อมูลตามนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้

ข้อมูลที่มีความละเอียดอ่อน

ในกรณีที่บริษัทฯ ไม่ได้ร้องขอหรือเชิญเป็นการเฉพาะ บริษัทฯ ขอให้คุณไม่ส่งและไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความละเอียดอ่อนใด ๆ แก่บริษัทฯ (เช่น ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเชื้อชาติหรือชาติกำเนิด ความคิดเห็นทางการเมือง ความเชื่อทางศาสนาหรือหลักปรัชญา สุขภาพ พฤติกรรมทางเพศหรือรสนิยมทางเพศ ประวัติอาชญากรรม หรือข้อมูลสมาชิกสหภาพแรงงาน หรือข้อมูลชีวภาพหรือพันธุกรรมเพื่อวัตถุประสงค์ในการระบุตัวบุคคลเป็นการเฉพาะ) ผ่านทางบริการ

การเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลโดยอัตโนมัติ

บริษัทฯ และผู้ให้บริการของบริษัทฯ อาจเก็บรวบรวมข้อมูลบางอย่างโดยอัตโนมัติ เมื่อคุณใช้บริการ ทั้งนี้ โปรดอ่านนโยบายการใช้คุกกี้เพื่อรับทราบรายละเอียดเกี่ยวกับคุกกี้และเทคโนโลยีการติดตามอื่น ๆ ที่ใช้สำหรับบริการ โดยที่นโยบายการใช้คุกกี้รวมถึง ข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการที่คุณสามารถปิดการใช้งานเทคโนโลยีเหล่านี้ได้

นอกจากนี้ บริษัทฯ และผู้ให้บริการของบริษัทฯ อาจเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลโดยอัตโนมัติ ด้วยวิธีต่าง ๆ ดังต่อไปนี้:

ผ่านเบราว์เซอร์ของคุณ: ข้อมูลบางส่วนจะถูกเก็บรวบรวมจากเบราว์เซอร์ส่วนใหญ่ เช่น วิธีควบคุมการเข้าใช้งานสื่อกลาง (Media Access Control (MAC)) ประเภทของคอมพิวเตอร์ (Windows หรือ Mac) ความละเอียดหน้าจอ ชื่อและเวอร์ชันของระบบปฏิบัติการ และประเภทและเวอร์ชันของอินเทอร์เน็ตเบราว์เซอร์ บริษัทฯ อาจเก็บรวบรวมข้อมูลที่คล้ายกัน เช่น ประเภทและรหัสอุปกรณ์ของคุณ ในกรณีที่คุณเข้าถึงบริการผ่านอุปกรณ์มือถือ บริษัทฯ จะใช้ข้อมูลนี้เพื่อให้แน่ใจว่าสามารถให้บริการได้อย่างเหมาะสม

ที่อยู่ IP: ที่อยู่ IP ของคุณคือหมายเลขที่ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตกำหนดให้คอมพิวเตอร์ของคุณโดยอัตโนมัติ ระบบจะระบุและบันทึกที่อยู่ IP โดยอัตโนมัติในไฟล์บันทึกเซิร์ฟเวอร์ของบริษัทฯ เมื่อใดก็ตามที่ผู้ใช้เข้าชมบริการ รวมถึงเวลาการเข้าชมและหน้าที่เข้าชม การเก็บรวบรวมที่อยู่ IP เป็นวิธีปฏิบัติมาตรฐานและดำเนินการโดยอัตโนมัติโดยบริการออนไลน์จำนวนมาก บริษัทฯ ใช้ที่อยู่ IP เพื่อวัตถุประสงค์ต่าง ๆ เช่น การคำนวณระดับการใช้บริการ การวินิจฉัยปัญหาด้านเซิร์ฟเวอร์ และการบริหารจัดการบริการ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังอาจได้รับตำแหน่งที่ตั้งของคุณโดยประมาณจากที่อยู่ IP ของคุณ

ข้อมูลอุปกรณ์: บริษัทฯ อาจเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับอุปกรณ์มือถือของคุณ เช่น รหัสเฉพาะอุปกรณ์ เพื่อทำความเข้าใจวิธีการใช้บริการของคุณ

วิธีการใช้และเปิดเผยข้อมูล

บริษัทฯ ใช้และเปิดเผยข้อมูลที่คุณให้กับบริษัทฯ ตามที่ได้แจ้งไว้เมื่อทำการเก็บรวบรวมข้อมูล โปรดดูที่หัวข้อ “ทางเลือกและการเข้าถึง” ด้านล่าง เพื่อทราบวิธีการปฏิเสธการใช้และการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทฯ

ในกรณีที่กฎหมายกำหนด บริษัทฯ จะขอความยินยอมจากคุณสำหรับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล เมื่อทำการเก็บรวบรวมข้อมูล นอกจากนี้ บริษัทฯ อาจใช้ข้อมูลจากหรือเกี่ยวกับคุณเท่าที่มีความจำเป็นเพื่อการเข้าทำหรือปฏิบัติตามสัญญา การปฏิบัติตามข้อกำหนดทางกฎหมาย (เช่น หน้าที่ในการเฝ้าระวังความปลอดภัยด้านยา) หรือผลประโยชน์ทางธุรกิจอันชอบด้วยกฎหมายของบริษัทฯ ในกรณีที่ข้อมูลส่วนบุคคลใดมีความจำเป็นต่อบริษัทฯ ในการเข้าทำหรือปฏิบัติตามสัญญาหรือเพื่อปฏิบัติตามข้อกำหนดทางกฎหมาย และคุณไม่ได้ให้ข้อมูลส่วนบุคคลที่จำเป็นดังกล่าวแก่บริษัทฯ เพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าว บริษัทฯ อาจไม่สามารถดำเนินการหรือจัดการสัญญาหรืออำนวยความสะดวกให้แก่คุณได้ บริษัทฯ ยังอาจอ้างอิงใช้ฐานกฎหมายอื่น ๆ โดยเฉพาะสำหรับ:

 • การเสนอฟังก์ชันการทำงานของบริการและตอบสนองคำขอของคุณ

  • เพื่อเสนอฟังก์ชันการทำงานของบริการแก่คุณและให้บริการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการลูกค้าที่เกี่ยวข้องแก่คุณ
  • เพื่อตอบคำถาม และดำเนินการตามคำร้องขอของคุณ เช่น การส่งเอกสารที่คุณร้องขอ หรือการส่งอีเมลแจ้งเตือน
  • เพื่อส่งข้อมูลที่สำคัญที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทฯ กับคุณหรือที่เกี่ยวข้องกับบริการ การเปลี่ยนแปลงข้อกำหนด เงื่อนไข และนโยบาย และ/หรือข้อมูลการบริหารจัดการอื่น ๆ

  บริษัทฯ จะดำเนินกิจกรรมเหล่านี้เพื่อบริหารจัดการความสัมพันธ์ตามสัญญากับคุณ และ/หรือ เพื่อปฏิบัติตามข้อกำหนดทางกฎหมาย

 • การบรรลุวัตถุประสงค์ทางธุรกิจของบริษัทฯ

  • สำหรับการวิเคราะห์ข้อมูล เช่น เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพของบริการ
  • สำหรับการตรวจสอบ เพื่อตรวจสอบว่ากระบวนการภายในของบริษัทฯ นั้นทำงานได้ตามวัตถุประสงค์ และเป็นไปตามข้อกำหนดทางกฎหมาย ข้อบังคับหรือตามสัญญา
  • สำหรับวัตถุประสงค์ในการกำกับดูแลการฉ้อโกงและความปลอดภัย เช่น เพื่อตรวจจับและป้องกันการโจมตีทางไซเบอร์หรือความพยายามที่จะขโมยอัตลักษณ์
  • สำหรับการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ ๆ
  • สำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพ ปรับปรุงหรือแก้ไขเว็บไซต์หรือผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัทฯ
  • สำหรับการระบุแนวโน้มการใช้บริการ เช่น การทำความเข้าใจว่าบริการส่วนใดของบริษัทฯ ที่ผู้ใช้สนใจมากที่สุด และ
  • สำหรับการพิจารณาประสิทธิผลของแคมเปญส่งเสริมการขายของบริษัทฯ เพื่อให้บริษัทฯ สามารถปรับแคมเปญของบริษัทฯ ตามความต้องการและความสนใจของผู้ใช้ของบริษัทฯ
  • สำหรับการบริหารงานภายใน

  บริษัทฯ จะมีการดำเนินกิจกรรมเหล่านี้เพื่อจัดการความสัมพันธ์ตามสัญญากับคุณ เพื่อปฏิบัติตามข้อกำหนดทางกฎหมาย และ/หรือ เนื่องด้วยบริษัทฯ มีผลประโยชน์อันชอบด้วยกฎหมาย

 • การวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อให้บริการส่วนบุคคล

  • เพื่อทำความเข้าใจคุณให้ดียิ่งขึ้น เพื่อให้บริษัทฯ สามารถปรับเปลี่ยนการสื่อสารของบริษัทฯ ให้ตรงกับความต้องการของคุณ รวมถึงการให้ข้อมูล และ/หรือ การนำเสนอที่ตรงกับความสนใจของคุณ
  • เพื่อทำความเข้าใจความต้องการของคุณให้ดียิ่งขึ้น เพื่อให้บริษัทฯ สามารถส่งข้อมูลผ่านบริการที่บริษัทฯเชื่อว่ามีความเกี่ยวข้องและน่าสนใจแก่คุณ

  บริษัทฯ จะให้บริการส่วนบุคคลแก่คุณ เมื่อได้รับความยินยอมจากคุณ หรือเมื่อบริษัทฯ มีผลประโยชน์อันชอบด้วยกฎหมาย

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังดำเนินการเปิดเผยข้อมูลที่เก็บรวบรวมผ่านบริการ:

แก่บริษัทในเครือของบริษัทฯ ตามวัตถุประสงค์ที่อธิบายไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ โดยสามารถทราบรายชื่อบริษัทในเครือของบริษัทฯ ได้ที่ http://investors.kenvue.com/financials-reports/sec-filings/default.aspx Open link in new window (คลิกที่ลิงก์สำหรับแบบฟอร์ม 10K, เอกสารแนบท้าย 21 ภายใต้หัวข้อ “การยื่นต่อ SEC”) บริษัท จอห์นสันแอนด์จอห์นสันคอนซูมเมอร์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นฝ่ายที่รับผิดชอบในการบริหารจัดการข้อมูลส่วนบุคคลที่ใช้ร่วมกัน

 • แก่พันธมิตรที่เป็นบุคคลภายนอกของบริษัทฯ ที่บริษัทฯ เสนอการส่งเสริมการขายแบบร่วมกัน (co-branded) หรือทำการตลาดแบบร่วมกัน (co-marketed promotion)
 • แก่ผู้ให้บริการที่เป็นบุคคลภายนอกของบริษัทฯ ที่ให้บริการต่าง ๆ เช่น เจ้าของและผู้ควบคุมเว็บไซต์ เจ้าของแอปพลิเคชันอุปกรณ์เคลื่อนที่ การวิเคราะห์ข้อมูล การประมวลผลการชำระเงิน การปฏิบัติตามคำสั่ง การจัดหาโครงสร้างพื้นฐาน บริการไอที การบริการลูกค้า บริการส่งอีเมลและไดเร็กต์เมล การตรวจสอบ และบริการอื่น ๆ เพื่อให้ผู้ให้บริการภายนอกสามารถให้บริการได้ และ
 • แก่บุคคลภายนอก ตามที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมาย ในกรณีที่มีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างองค์กร การควบรวมกิจการ การขาย กิจการร่วมค้า การมอบหมาย การโอนหรือการจำหน่ายอื่น ๆ ของธุรกิจ สินทรัพย์ หรือหุ้นทั้งหมดหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของบริษัทฯ (รวมถึงที่เกี่ยวข้องกับการล้มละลายหรือกระบวนการที่คล้ายกัน)

นอกจากนี้ บริษัทฯ อาจใช้และเปิดเผยข้อมูลของคุณตามที่บริษัทฯ เห็นว่ามีความจำเป็นหรือเหมาะสม: (ก) เพื่อปฏิบัติตามกระบวนการทางกฎหมายหรือกฎหมายที่ใช้บังคับ ซึ่งอาจรวมถึงกฎหมายนอกประเทศที่คุณอาศัยอยู่ (ข) ตามที่กฎหมายที่ใช้บังคับอนุญาตให้ตอบสนองต่อคำขอจากหน่วยงานสาธารณะและหน่วยงานของรัฐ ซึ่งอาจรวมถึงหน่วยงานที่อยู่นอกประเทศที่คุณอาศัยอยู่ (ค) เพื่อบังคับใช้ข้อกำหนดและเงื่อนไขของบริษัทฯ และ (ง) เพื่อปกป้องสิทธิความเป็นส่วนตัว ความปลอดภัยหรือทรัพย์สินของบริษัทฯและ/หรือของบริษัทในเครือของบริษัทฯ คุณ หรือบุคคลอื่นใด ทั้งนี้ บริษัทฯ ยังอาจใช้และเปิดเผยข้อมูลของคุณในรูปแบบอื่น ๆ ภายหลังจากที่ได้รับความยินยอมจากคุณ

บริษัทฯ อาจใช้และเปิดเผยข้อมูลที่บริษัทฯ เก็บรวบรวมโดยอัตโนมัติตามที่อธิบายไว้ข้างต้น ภายใต้หัวข้อ “การเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลโดยอัตโนมัติ"

นอกจากนี้ ในกรณีที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายที่บังคับใช้ บริษัทฯ อาจใช้และเปิดเผยข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลได้เพื่อวัตถุประสงค์ใด ๆ หากบริษัทฯ นำข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลได้มารวมกันกับข้อมูลที่สามารถระบุตัวบุคคลได้ (เช่น การรวมชื่อของคุณเข้ากับที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ของคุณ) บริษัทฯ จะถือว่าข้อมูลที่รวมกันนั้นเป็นข้อมูลส่วนบุคคล ตราบใดที่นำข้อมูลมารวมกัน

ทางเลือกและการเข้าถึง

ทางเลือกของคุณเกี่ยวกับการใช้งานและการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

บริษัทฯ ให้ทางเลือกแก่คุณเกี่ยวกับการที่บริษัทฯ ใช้และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาด คุณสามารถปฏิเสธ:

 • การรับการสื่อสารทางการตลาดจากบริษัทฯ: หากคุณไม่ต้องการรับการสื่อสารทางการตลาดจากบริษัทฯ อีกต่อไป คุณสามารถปฏิเสธไม่รับการสื่อสารได้โดยติดต่อบริษัทฯ ด้วยการส่งอีเมลไปที่ [email protected]. ในคำขอของคุณ โปรดระบุชื่อ ระบุรูปแบบการสื่อสารทางการตลาดที่คุณไม่ต้องการรับอีกต่อไป และรวมถึงที่อยู่ที่ใช้ในการส่ง ตัวอย่างเช่น หากคุณไม่ต้องการรับอีเมลทางการตลาดหรือไดเร็กต์เมลจากบริษัทฯ อีกต่อไป โปรดแจ้งบริษัทฯ ให้ทราบ พร้อมแจ้งชื่อและอีเมลหรือที่อยู่ทางไปรษณีย์ของคุณ นอกจากนี้ คุณยังสามารถปฏิเสธไม่รับอีเมลทางการตลาดจากบริษัทฯ โดยทำตามคำแนะนำในการยกเลิกการสมัครสมาชิกที่ให้ไว้ในข้อความดังกล่าว.

 • การรับการแจ้งเตือนจากบริษัทฯ: หากคุณไม่ต้องการรับข้อมูลแจ้งเตือนทางการแพทย์จากบริษัทฯ อีกต่อไป คุณ สามารถปฏิเสธไม่รับข้อมูลแจ้งเตือนได้โดยติดต่อบริษัทฯ ด้วยการส่งอีเมลไปที่ [email protected]. ในการตอบกลับถึงบริษัทฯ โปรดระบุชื่อและที่อยู่อีเมลหรือหมายเลขโทรศัพท์ที่คุณได้รับการแจ้งเตือนจากบริษัทฯ.

 • การแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณกับบริษัทในเครือและพันธมิตรภายนอก: หากคุณได้ยินยอมรับการสื่อสารทางการตลาดจากบริษัทในเครือหรือพันธมิตรภายนอกของบริษัทฯ ก่อนหน้านี้แล้ว คุณสามารถปฏิเสธการแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณระหว่างบริษัทฯ กับบุคคลดังกล่าวเพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาดโดยตรงได้ โดยติดต่อบริษัทฯด้วยการส่งอีเมลไปที่ [email protected]. ทั้งนี้ ในการสื่อสารของคุณกับบริษัทฯ โปรดระบุว่าบริษัทฯ ไม่ควรแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณกับบริษัทในเครือและ/หรือพันธมิตรที่เป็นบุคคลภายนอกเพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาดอีกต่อไป พร้อมระบุชื่อและที่อยู่อีเมลของคุณ

บริษัทฯ จะพยายามดำเนินการตามคำขอของคุณโดยเร็วที่สุด ทั้งนี้ โปรดทราบว่าในกรณีที่คุณปฏิเสธความยินยอมตามที่อธิบายไว้ข้างต้น บริษัทฯ จะไม่สามารถลบข้อมูลส่วนบุคคลของคุณออกจากฐานข้อมูลของบริษัทในเครือของบริษัทฯ ซึ่งบริษัทฯ ได้แบ่งปันข้อมูลของคุณไปแล้วได้ (เช่น ณ วันที่เราดำเนินการตามคำขอปฏิเสธ) และโปรดทราบว่าหากคุณปฏิเสธไม่รับข้อความทางการตลาดจากบริษัทฯ บริษัทฯ ยังคงสามารถส่งข้อความเกี่ยวกับการทำธุรกรรมและการบริหารจัดการที่สำคัญ ซึ่งคุณไม่สามารถปฏิเสธไม่รับได้

วิธีการใช้สิทธิของคุณที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

คุณมีสิทธิภายใต้บทบัญญัติของพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 รวมถึงสิทธิต่าง ๆ ดังนี้:

 • สิทธิในการเพิกถอนความยินยอม: คุณมีสิทธิขอเพิกถอนความยินยอมที่ให้ไว้แก่บริษัทฯ ในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลของคุณเมื่อใดก็ได้ เว้นแต่การเพิกถอนความยินยอมจะมีข้อจำกัดโดยกฎหมายหรือสัญญาที่ให้ประโยชน์แก่คุณ ทั้งนี้ การถอนความยินยอมจะไม่ส่งผลกระทบต่อการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณได้ให้ความยินยอมแก่บริษัทฯ ก่อนหน้าแล้วโดยชอบด้วยกฎหมาย

 • สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล: คุณมีสิทธิขอเข้าถึงและขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของบริษัทฯ รวมถึงขอให้บริษัทฯ เปิดเผยถึงการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวที่คุณไม่ได้ให้ความยินยอม

 • สิทธิในการให้ส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคล: ในกรณีที่บริษัทฯ ได้ทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลนั้นอยู่ในรูปแบบที่สามารถอ่านหรือใช้งานโดยทั่วไปได้ด้วยเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ทำงานได้ โดยอัตโนมัติและสามารถใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลได้ด้วยวิธีการอัตโนมัติ คุณมีสิทธิขอรับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจากบริษัทฯ ได้ รวมทั้งมีสิทธิขอให้บริษัทฯ ส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลในรูปแบบดังกล่าวไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่นได้ตามที่กฎหมายกำหนด

 • สิทธิในการคัดค้าน: คุณมีสิทธิในการคัดค้านการประมวลผลข้อมูลที่เกี่ยวกับคุณสำหรับกรณีการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลได้ตามที่กฎหมายกำหนด

 • สิทธิในการลบข้อมูลส่วนบุคคล: คุณมีสิทธิขอให้บริษัทฯ ลบหรือทำลายหรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตนได้ด้วยเหตุตามที่กฎหมายกำหนด

 • สิทธิในการระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล: คุณมีสิทธิขอให้บริษัทฯ ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณด้วยเหตุตามที่กฎหมายกำหนด

 • สิทธิในการขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง: คุณมีสิทธิขอให้บริษัทฯ แก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อให้ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวถูกต้อง เป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด

 • สิทธิในการร้องเรียน: คุณมีสิทธิในการร้องเรียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 เมื่อบริษัทฯ ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติดังกล่าวได้.

หากคุณต้องการใช้สิทธิของคุณ โปรดติดต่อบริษัทฯ ด้วยการส่งอีเมลพร้อมคำขอไปที่ เว็บฟอร์ม Open link in new window บริษัทฯ จะดำเนินการตอบคำขอของคุณโดยเร็วที่สุด และไม่เกินหนึ่งเดือนหลังจากได้รับคำขอ ในกรณีที่มีเหตุให้การตอบของบริษัทฯ เกิดความล่าช้า คุณจะได้รับการแจ้งเตือนทันที พร้อมวันที่จะได้รับการตอบกลับจากบริษัทฯ.

การโอนข้ามประเทศ

ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอาจได้รับการจัดเก็บและประมวลผลในประเทศที่บริษัทฯ มีกิจการหรือให้บริการ และจากการใช้บริการของบริษัทฯ หรือการให้ความยินยอมแก่บริษัทฯ (ตามที่กฎหมายกำหนด) ข้อมูลของคุณอาจถูกโอนไปยังประเทศนอกประเทศที่คุณอาศัยอยู่ รวมถึงประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งอาจมีกฎการคุ้มครองข้อมูลที่แตกต่างไปจากในประเทศของคุณ ทั้งนี้ ในการส่งหรือโอนข้อมูลดังกล่าว บริษัทฯ จะปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 และยืนยันว่าจะจัดให้มีมาตรการตามสัญญาและมาตรการอื่น ๆ ที่เหมาะสมเพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เมื่อถูกโอนไปยังบริษัทในเครือของบริษัทฯ หรือบุคคลภายนอกในต่างประเทศ

ความปลอดภัย

บริษัทฯ จะใช้มาตรการขององค์กร เทคนิคและการบริหารจัดการที่เหมาะสม ซึ่งออกแบบมาเพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลที่อยู่ภายใต้การควบคุมของบริษัทฯ อย่างไรก็ดี การส่งข้อมูลผ่านอินเทอร์เน็ตหรือระบบจัดเก็บข้อมูลนั้นก็ยังไม่สามารถรับประกันความปลอดภัยได้ 100% หากคุณมีเหตุผลที่เชื่อได้ว่าการสื่อสารระหว่างคุณกับบริษัทฯ ไม่มีความปลอดภัย (เช่น หากคุณรู้สึกว่าบัญชีที่คุณมีกับบริษัทฯ มีความปลอดภัยต่ำกว่ามาตรฐาน) โปรดแจ้งให้บริษัทฯ ทราบทันทีตามหัวข้อ “ติดต่อเรา” ด้านล่าง.

ระยะเวลาการเก็บรักษาข้อมูล

บริษัทฯ จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตราบเท่าที่จำเป็นหรือได้รับอนุญาตตามวัตถุประสงค์ที่ได้รับข้อมูลมา เกณฑ์ที่ใช้ในการกำหนดระยะเวลาการเก็บรักษาข้อมูลของบริษัทฯ ประกอบด้วย: (1) ระยะเวลาที่บริษัทฯ มีความสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องกับคุณและให้บริการแก่คุณ (2) ข้อกำหนดทางกฎหมายที่บริษัทฯ ต้องปฏิบัติตาม และ (3) การเก็บรักษาข้อมูลตามสถานะทางกฎหมายของบริษัทฯ (เช่น ในเรื่องอายุความที่บังคับใช้ การดำเนินคดีหรือกระบวนการตรวจสอบทางกฎหมาย)

เว็บไซต์และบริการของบุคคลภายนอก

นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ไม่ได้ระบุถึงและบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อความเป็นส่วนตัว ข้อมูลหรือวิธีปฏิบัติอื่น ๆ ของบุคคลภายนอก รวมถึงบุคคลภายนอกที่ให้บริการเว็บไซต์หรือบริการออนไลน์ใด ๆ (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ แอปพลิเคชันใด ๆ) ที่สามารถเข้าถึงได้ผ่านบริการนี้หรือที่บริการนี้ที่มีลิงก์ไปถึง การให้เข้าถึงหรือการรวมลิงก์ไปยังเว็บไซต์หรือที่อยู่ดังกล่าวในบริการไม่ได้หมายถึงการรับรองของบริษัทฯ หรือบริษัทในเครือของบริษัทฯ

ติดต่อเรา

บริษัท จอห์นสันแอนด์จอห์นสันคอนซูมเมอร์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นบริษัทที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้.

นอกจากนี้ คุณยังสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายคุ้มครองข้อมูลของบริษัทฯ ที่รับผิดชอบในประเทศหรือภูมิภาคของคุณได้ที่ [email protected] หากมี.

บริษัทฯ อาจเปลี่ยนนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงใด ๆ ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้จะมีผลเมื่อบริษัทฯ โพสต์นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับแก้ไขนี้บนบริการ การใช้บริการภายหลังการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้หมายความว่า คุณยอมรับนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับแก้ไขนี้แล้ว บริษัทฯ ขอแนะนำให้คุณตรวจสอบนโยบายความเป็นส่วนตัวเป็นประจำ เมื่อคุณเข้าชมบริการ นโยบายนี้ได้รับการปรับปรุงล่าสุดเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2564.

คุณแม่ทั่วโลกไว้วางใจ JOHNSON’S® ให้ดูแลลูกน้อย

เรามุ่งมั่นในการทำงานร่วมกับคุณแม่ ผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลสุขภาพ และนักวิทยาศาสตร์ เพื่อให้มั่นใจว่าผลิตภัณฑ์ของเราจะยังคงบรรลุมาตรฐานสูงสุดในด้านความปลอดภัย คุณภาพ และความใส่ใจ