Skip to main content

แม้ว่าวิทยาศาสตร์จะมีความก้าวหน้าในด้านการทำความเข้าใจถึงประโยชน์ในระยะยาวของการกระตุ้นประสาทสัมผัสหลายทาง ทว่ายังมีอีกหลายสิ่งที่สามารถทำได้เพื่อแปรงานวิจัยนี้ให้เป็นขั้นตอนปฏิบัติประจำวัน

เราเข้าใจแล้วว่าสภาพแวดล้อมที่เด็กเจริญเติบโตขึ้นมีผลกระทบอย่างลึกซึ้งต่อการพัฒนาของสมอง เพื่อเจริญเติบโตและมีพัฒนาการ ทารกต้องการการกระตุ้นและดูแล ประสบการณ์ประจำวันในชีวิตของเด็กทารกมีผลต่อพัฒนาการและการกระตุ้นการทำงานของประสาทสัมผัส

การกระตุ้นประสาทสัมผัสหลายทางได้รับการพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์แล้วว่า ช่วยส่งเสริมให้ทั้งทารกคลอดก่อนกำหนดและทารกคลอดตามกำหนดมีพัฒนาการอย่างแข็งแรงมีสุขภาพดี พิธีการเช่นการอาบน้ำและการนวดตัวเป็นโอกาสที่ดียิ่งสำหรับผู้ปกครองในการสร้างประสบการณ์ประสาทสัมผัสหลายทางที่หลากหลาย โดยการสนับสนุนพ่อแม่ให้มองพิธีการอาบน้ำในฐานะโอกาสสำหรับทำกิจกรรมกระตุ้นประสาทสัมผัสหลายทาง จะสามารถสร้างประสบการณ์อันไม่สิ้นสุดซึ่งช่วยส่งเสริมพัฒนาการของทารกสุขภาพดีโดยรวมได้

การกำหนดกิจวัตร 3 ขั้นตอนก่อนนอน (Bedtime Routine) ด้วยการอาบน้ำ การนวดสัมผัส และการกล่อมนอน ได้รับการพิสูจน์ทางคลินิกแล้วว่าช่วยให้ทารกวัย 7 ถึง 36 เดือนหลับสนิทขึ้นภายใน 1 สัปดาห์ (Re: Journal SLEEP 2009; 32: 599-606

การระบุ ป้องกัน และดูแลผื่นแพ้ผ้าอ้อมด้วยคำแนะนำมีประโยชน์จาก DESITIN® ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับเลือกสรรโดยผู้เชี่ยวชาญด้านเด็กและคุณแม่

สำรวจผลิตภัณฑ์ JOHNSON’S® Baby ทั้งหมด หรือใช้ตัวกรองผลิตภัณฑ์ของเราในการจำกัดการค้นหาของคุณ เพื่อช่วยคุณค้นพบสิ่งที่คุณกำลังมองหา-อย่างรวดเร็ว

คุณแม่ทั่วโลกไว้วางใจ JOHNSON’S® ให้ดูแลลูกน้อย

เรามุ่งมั่นในการทำงานร่วมกับคุณแม่ ผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลสุขภาพ และนักวิทยาศาสตร์ เพื่อให้มั่นใจว่าผลิตภัณฑ์ของเราจะยังคงบรรลุมาตรฐานสูงสุดในด้านความปลอดภัย คุณภาพ และความใส่ใจ