Skip to main content

ประสบการณ์ทุกๆ วันในชีวิตของลูกน้อยอาจพัฒนาและกระตุ้นประสาทสัมผัสของเขาหรือเธอ และมอบโอกาสให้พ่อแม่ได้ปลูกฝังความสามารถในการเรียนรู้, คิด และเติบโตให้แก่ทารก พิธีกรรมการอาบน้ำและนวดตัวที่แสนเรียบง่ายสร้างโอกาสอันยอดเยี่ยมสำหรับผู้ปกครองในการสร้างประสบการณ์ประสาทสัมผัสหลายทาง ผ่านสิ่งที่ทารกสัมผัส, มองเห็น ได้ยิน และได้กลิ่น

พิธีการอาบน้ำมอบโอกาสในการสัมผัสผิวกายโดยตรง สิ่งที่ทารกสัมผัส...

การสัมผัสเป็นหนึ่งในประสาทสัมผัสที่มีพัฒนาการมากที่สุดเมื่อทารกลืมตาดูโลก9 และองค์การอนามัยโลกแนะนำให้เริ่มสัมผัสผิวกายทารกตั้งแต่แรกเกิด2 การสัมผัสผิวกายโดยตรง (การกระตุ้นด้านกายสัมผัส) มีผลแง่บวกในพัฒนาการหลายด้านของทารก การสัมผัสผิวกายโดยตรงผ่านช่วงเวลาอาบน้ำและการนวดตัว แสดงให้เห็นว่าสามารถลดคอร์ติซอล ตัวชี้วัดทางชีวภาพของความเครียด ทั้งในผู้ปกครองและทารก5,10 ช่วยเพิ่มน้ำหนักด้วยการเพิ่มประสิทธิภาพการย่อยอาหารผ่านกระบวนการเวกัลโทนที่เพิ่มมากขึ้นในทารกคลอดก่อนกำหนด11 และช่วยลดอารมณ์หดหู่หลังคลอดรวมถึงระดับความเครียดลง12

ความหดหู่และวิตกกังวลของแม่ที่เพิ่งมีบุตรเกิดขึ้นมากเป็นพิเศษในแม่ผู้เคยเป็นโรคซึมเศร้าหลังคลอด แม่ (n=40) ของทารกคลอดก่อนกำหนดซึ่งใกล้ออกจากห้องอนุบาลเด็กแรกเกิดที่ต้องการการดูแลพิเศษ จะได้รับการสุ่มเข้ากลุ่ม 2 กลุ่ม  กลุ่มแรกแม่จะทำกิจกรรมกระตุ้นด้านการสัมผัสผ่านการนวดตัว ในขณะที่กลุ่มที่สองเพียงสังเกตการณ์ทารกคลอดก่อนกำหนดของตนได้รับการนวดกระตุ้นด้านการสัมผัส ระยะเวลาการนวด 8 นาทีจะประกอบด้วยการนวด 2 ช่วงซึ่งมีรูปแบบเดียวกันเป็นมาตรฐาน นาน 4 นาที โดยไม่เคลื่อนย้ายทารกจากเปล ขณะที่แม่ทั้งสองกลุ่มมีคะแนนอารมณ์หดหู่ลดลงหลังจากช่วงเวลาการนวด แม่ของทารกคลอดก่อนกำหนดที่ได้เป็นผู้นวดกระตุ้นด้านการสัมผัสให้กับทารกของตนยังมีระดับความวิตกกังวลลดน้อยลงด้วย12

ความเครียดยังเป็นภาวะที่พบได้ทั่วไปในทารกคลอดก่อนกำหนดและอาจส่งผลให้กระบวนการเผาผลาญกลูโคสทำงานผิดปกติ ดังนั้นจึงขัดขวางการเพิ่มน้ำหนักและพัฒนาการอย่างมีสุขภาพดี13  นอกเหนือไปจากการลดความเครียดแล้ว ทารกคลอดก่อนกำหนดยังมีน้ำหนักเพิ่มมากขึ้นได้ผ่านการทำงานของเส้นประสาทเวกัสและการเคลื่อนไหวของระบบทางเดินอาหารซึ่งเกิดขึ้นหลังจากได้รับการสัมผัสผิวกายโดยตรง (การกระตุ้นด้านการสัมผัส) ผ่านการนวด11  การทำงานของเส้นประสาทเวกัสเป็นส่วนประกอบสำคัญในการควบคุมระบบประสาทอัตโนมัติ การทำงานของเส้นประสาทเวกัสและการเคลื่อนไหวของระบบทางเดินอาหารเป็นปัจจัยสำคัญต่อการเจริญเติบโตของร่างกายและพัฒนาการของทารก โดยเฉพาะทารกคลอดก่อนกำหนด ทารกคลอดก่อนกำหนดที่มีสุขภาพคงที่ในทางการแพทย์ (n=80) ในห้องอนุบาลเด็กแรกเกิดที่ต้องการการดูแลพิเศษ จะถูกสุ่มเข้ารับการสัมผัสผิวกายโดยกลุ่มนวดตัว หรือเข้ากลุ่มดูแลภายใต้การควบคุมแบบมาตรฐาน เพื่อประเมินการทำงานของเส้นประสาทเวกัสและการตอบสนองในการเคลื่อนไหวของระบบทางเดินอาหาร กลุ่มเด็กทารกที่ได้รับการสัมผัสผิวกายผ่านการนวดตัวแสดงให้เห็นว่า การทำงานของเส้นประสาทเวกัสและการเคลื่อนไหวของระบบทางเดินอาหารมีอัตราเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในระยะสั้น รวมทั้งมีน้ำหนักตัวเพิ่มมากขึ้นระหว่าง 5 วันของการศึกษา

ผ่านสัมผัสอ่อนโยนจากมือของพ่อแม่ ช่วงเวลาอาบน้ำจึงเป็นพิธีกรรมเรียบง่ายที่มอบโอกาสอันยอดเยี่ยมสำหรับการเพิ่มการสัมผัสผิวกายทารก

ช่วงเวลาอาบน้ำเป็นโอกาสสำหรับการกระตุ้นการมองเห็น สิ่งที่ทารกมองเห็น...

การมองสบตาเป็นวิธีการสร้างสายใยการสื่อสารที่ทรงพลังที่สุด14

ช่วงเวลาอาบน้ำยังเป็นโอกาสให้ผู้ปกครองได้มองสบสายตากับทารก การกระตุ้นด้านการมองเห็นมีความสำคัญในระหว่างที่การมองเห็นของทารกกำลังพัฒนาขึ้นตั้งแต่แรกคลอดจนถึงอายุประมาณสามปี15 ตั้งแต่ลืมตาดูโลก ทารกจะให้ความสนใจกับการกระตุ้นด้านการมองเห็นด้วยดวงตาที่เปิดกว้างและการจ้องมองตรงๆ ทารกใช้การสบสายตาเป็นรูปแบบการสื่อสาร และแม้กระทั่งพิสูจน์ให้เห็นการเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการทางประสาทเมื่อพ่อแม่มองสบตากับลูกตรงๆ14

ทารกอายุ 2 ถึง 5 วันที่มีสุขภาพแข็งแรง (n=17) จะสบสายตาที่มองตรงมานานกว่าเมื่อเทียบกับสายตาที่เบือนไปทางอื่น และการทำงานของสัญญาณไฟฟ้าในสมองของเด็กทารกอายุสี่เดือน (n=20) แสดงให้เห็นการเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการทางประสาทจากการสบตาโดยตรง14  การตอบสนองที่ไวเป็นพิเศษต่อการมองสบตาในช่วงต้นของชีวิตซึ่งได้รับการพิสูจน์ให้เห็นในการศึกษานี้ แสดงให้เห็นรากฐานในช่วงแรกสำหรับพัฒนาการด้านทักษะสังคมในภายหลัง ทารกเรียนรู้วิธีการสื่อสารผ่านการมองสบตาและวิธีถ่ายทอดข้อมูลการแสดงอารมณ์ที่สำคัญ เช่น การยิ้มอย่างมีความหมาย ได้อย่างรวดเร็วผ่านการสังเกตพฤติกรรมของผู้คนรอบตัว14  องค์การอนามัยโลกแนะนำให้พ่อแม่มองสบตากับลูกน้อยตั้งแต่ลืมตาดูโลก2 เพื่อพัฒนาการของทารกสุขภาพดี

ช่วงเวลาอาบน้ำคือโอกาสสำหรับการกระตุ้นด้านการได้ยิน สิ่งที่ทารกได้ยิน...

อีกหนึ่งประสาทสัมผัสที่มีความสำคัญในการสื่อสารและอารมณ์คือการได้ยิน (การกระตุ้นด้านการได้ยิน) ประสาทสัมผัสด้านการได้ยินช่วยให้เราสัมผัสกับโลกรอบตัวได้ผ่านเสียง ช่วงเวลาอาบน้ำเป็นโอกาสอันยอดเยี่ยมในการกระตุ้นประสาทสัมผัสด้านการได้ยินผ่านการแนะนำให้ทารกรู้จักเสียงใหม่ๆ เช่น เสียงน้ำรดลงบนปลายเท้าของทารก และสำหรับผู้ปกครองที่จะพูดคุยหรือร้องเพลงให้ทารกฟัง

เสียงไม่เพียงสร้างความทรงจำในบริเวณที่เกี่ยวข้องกับความทรงจำและภาษาในคอร์เท็กซ์สมองเท่านั้น แต่ยังกระตุ้นการทำงานของระบบลิมบิกในทารก16 ทารกสามารถจดจำเสียงของพ่อแม่ได้ดังที่พิสูจน์ให้เห็นโดยการเพิ่มขึ้นของการทำงานของสมองส่วนซ้าย17 นี่เป็นบริเวณที่กระบวนการทำงานด้านภาษาเกิดขึ้น ชี้ให้เห็นถึงบทบาทต่อการสื่อสารและพัฒนาการด้านภาษา17 ยิ่งไปกว่านั้น เมื่อเด็กทารกแรกคลอดได้ฟังเสียงร้องเพลงหรือพูดคุยด้วยน้ำเสียงเบาๆ และอ่อนโยน เช่นน้ำเสียงที่ใช้ในเพลงกล่อมเด็ก อัตราการเต้นของหัวใจจะเพิ่มขึ้น ความผูกพันระหว่างทารกและพ่อแม่จะแน่นแฟ้นยิ่งขึ้น และความเครียดของพ่อแม่ที่สัมพันธ์กับการดูแลทารกคลอดก่อนกำหนดจะลดน้อยลง18

ในการศึกษาหลายด้านเชิงคลินิกแบบสุ่มในทารกคลอดก่อนกำหนด (n=272) อายุครรภ์ 32 สัปดาห์ในกลุ่มที่มีอาการหายใจลำบาก, ภาวะติดเชื้อทางคลินิก และ/หรือ SGA (ภาวะทารกตัวเล็ก) แสดงให้เห็นว่าทารกที่ได้ฟังเพลงที่ร้องด้วยเสียงอ่อนโยน อัตราการเต้นของหัวใจจะดีขึ้นเมื่อเวลาผ่านไป ระหว่างการกระตุ้นประสาทสัมผัสด้านการได้ยิน อัตราการเต้นของหัวใจทารกจะช้าลงและเป็นจังหวะมากขึ้น ยิ่งไปกว่านั้น การกระตุ้นประสาทสัมผัสด้านการได้ยินยังช่วยมอบช่วงเวลาพิเศษเพื่อกระชับสายสัมพันธ์ระหว่างพ่อแม่และทารก พร้อมกับลดความเครียดของพ่อแม่ลง18

ช่วงเวลาอาบน้ำคือโอกาสสำหรับการกระตุ้นประสาทสัมผัสด้านการรับกลิ่น สิ่งที่ทารกได้กลิ่น...

ประสาทสัมผัสด้านกลิ่นมีความโดดเด่นในแง่ที่กลิ่นจะถูกส่งเข้าไปแปลความหมายในสมองโดยตรง การกระตุ้นการรับกลิ่นของทารก (การกระตุ้นประสาทสัมผัสด้านการรับกลิ่น) มีประโยชน์หลายด้านต่อการมีพัฒนาการอย่างแข็งแรงสุขภาพดี รวมถึงด้านอารมณ์, สังคม และความทรงจำ4,19  พร้อมด้วยประโยชน์มากกว่านั้นในด้านความสามารถในการเรียนรู้ซึ่งแสดงให้เห็นเมื่อการกระตุ้นด้านการรับกลิ่นถูกนำไปใช้ร่วมกับการกระตุ้นด้านกายสัมผัส4  กลิ่นหอมระหว่างอาบน้ำแสดงให้เห็นว่าช่วยให้ทั้งทารกและพ่อแม่ผ่อนคลายยิ่งขึ้น10

ความสามารถของทารกน้อยในการจดจำกลิ่นในช่วงแรกของชีวิตยังแสดงให้เห็นผ่านท่าทางสงบและผ่อนคลายเมื่อได้กลิ่นที่คุ้นเคย กลิ่นที่คุ้นเคยช่วยให้ทารกผ่อนคลายระหว่างช่วงเวลาที่รู้สึกเจ็บปวดหรือเครียด20 และยังแสดงให้เห็นว่าช่วยปลอบโยนทารกที่ร้องไห้โยเยให้สงบลงได้<sup>21</sup> ทารกคลอดครบกำหนดซึ่งได้รับนมแม่และมีสุขภาพดี (n=42) ถูกสุ่มจัดเข้ากลุ่ม 1 ใน 4 กลุ่ม: (1) คุ้นเคยตามธรรมชาติกับกลิ่นนมแม่ (2) คุ้นเคยกับกลิ่นวนิลา (3) กลิ่นไม่คุ้นเคย และ (4) ไม่มีกลิ่น ทารกที่ได้กลิ่นนมแม่หรือวนิลา จะร้องไห้น้อยลงอย่างมีนัยสำคัญหลังจากขั้นตอนการเจาะเลือดที่ฝ่าเท้า เมื่อเทียบกับทารกซึ่งได้กลิ่นที่ไม่คุ้นเคยหรือไม่มีกลิ่นเลย การหายเจ็บปวดเร็วขึ้นชี้ว่าทารกสามารถจดจำกลิ่นได้ และการได้กลิ่นที่คุ้นเคยช่วยลดอาการกระสับกระส่ายลง20  อาการกระสับกระส่ายที่ลดน้อยลงหรือความรู้สึกสงบโดยรวมยังปรากฏให้เห็นเมื่อพ่อแม่อาบน้ำให้ทารกด้วยสบู่ที่มีกลิ่นหอมอ่อนโยน10

เมื่อรวมประสาทสัมผัสด้านต่างๆ เข้าด้วยกัน เช่น การกระตุ้นด้านการรับกลิ่นและกายสัมผัส ทารกจะแสดงปฏิกิริยาการรับรู้ที่ดีขึ้น การศึกษาหนึ่งวิเคราะห์เงื่อนไขการรับกลิ่นและการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้องในเด็กทารกแรกเกิดเพียง 1 วัน (n=66) พบว่าทารกตอบสนองโดยหันศีรษะไปทางกลิ่นที่คุ้นเคยเมื่อมีการสัมผัสร่วมด้วย มากกว่าเฉพาะเพียงกลิ่นหรือสัมผัสอย่างเดียว ทารกถูกสุ่มจัดเข้ากลุ่มสี่กลุ่ม: ได้รับกลิ่นและการสัมผัสพร้อมกัน, ได้รับการสัมผัส ตามด้วยกลิ่น, กลิ่นอย่างเดียว และสัมผัสอย่างเดียว หนึ่งวันหลังจากได้ดมกลิ่น เฉพาะทารกที่ได้รับกลิ่นและสัมผัสร่วมกันเท่านั้นที่หันศีรษะตามกลิ่น แสดงให้เห็นการตอบสนองที่ได้จากการเรียนรู้

ผลลัพธ์เหล่านี้ชี้ว่าการเรียนรู้ซึ่งสัมพันธ์กับการรับกลิ่นที่ซับซ้อนนั้นสามารถเกิดขึ้นได้กับทารกภายใน 48 ชั่วโมงแรกของชีวิต และการกระตุ้นประสาทสัมผัสหลายทางอาจมีประสิทธิภาพกว่าการกระตุ้นเพียงด้านใดด้านหนึ่ง4 ช่วงเวลาอาบน้ำช่วยมอบโอกาสให้พ่อแม่ได้ทำกิจกรรมกระตุ้นการรับกลิ่นและกายสัมผัสแก่ลูกน้อย พ่อแม่ซึ่งอาบน้ำลูกน้อยด้วยสบู่ที่มีกลิ่นหอมยังได้มอบการกระตุ้นด้านกายสัมผัสผ่านการสัมผัสผิวกายแก่ลูกน้อยของตน มากกว่าพ่อแม่ที่ไม่ได้ใช้สบู่กลิ่นหอมระหว่างช่วงเวลาอาบน้ำ10 เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ด้านประสาทสัมผัสหลายทาง

คลิกที่นี่สำหรับการอ้างอิง

การกำหนดกิจวัตร 3 ขั้นตอนก่อนนอน (Bedtime Routine) ด้วยการอาบน้ำ การนวดสัมผัส และการกล่อมนอน ได้รับการพิสูจน์ทางคลินิกแล้วว่าช่วยให้ทารกวัย 7 ถึง 36 เดือนหลับสนิทขึ้นภายใน 1 สัปดาห์ (Re: Journal SLEEP 2009; 32: 599-606

การระบุ ป้องกัน และดูแลผื่นแพ้ผ้าอ้อมด้วยคำแนะนำมีประโยชน์จาก DESITIN® ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับเลือกสรรโดยผู้เชี่ยวชาญด้านเด็กและคุณแม่

สำรวจผลิตภัณฑ์ JOHNSON’S® Baby ทั้งหมด หรือใช้ตัวกรองผลิตภัณฑ์ของเราในการจำกัดการค้นหาของคุณ เพื่อช่วยคุณค้นพบสิ่งที่คุณกำลังมองหา-อย่างรวดเร็ว

คุณแม่ทั่วโลกไว้วางใจ JOHNSON’S® ให้ดูแลลูกน้อย

เรามุ่งมั่นในการทำงานร่วมกับคุณแม่ ผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลสุขภาพ และนักวิทยาศาสตร์ เพื่อให้มั่นใจว่าผลิตภัณฑ์ของเราจะยังคงบรรลุมาตรฐานสูงสุดในด้านความปลอดภัย คุณภาพ และความใส่ใจ