Skip to main content

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ครอบครัวจอห์นสัน เบบี้

Baby New Born Gift
เดือน
ปีพ.ศ.
จังหวัด
เดือน
ปีพ.ศ.

เงื่อนไขการร่วมกิจกรรม

  1. ท่านสามารถร่วมกิจกรรมโดยการลงทะเบียนและกรอกรายละเอียดข้อมูลส่วนตัวของท่าน ผ่าน https://www.johnsonsbaby.co.th/welcome
  2. ผู้ลงทะเบียน 100 ท่านแรกในแต่ละเดือนจะได้รับของที่ระลึกเป็นชุดของขวัญจอห์นสันเบบี้ มูลค่า 269 บาท
  3. บริษัทฯ จะแจ้งให้ท่านที่ได้รับของที่ระลึกทราบผลผ่านทางอีเมล์ตอบรับ ทันทีที่การลงทะเบียนเสร็จสิ้น
  4. บริษัทฯ จะจัดส่งของที่ระลึกทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ตามที่อยู่ที่ท่านได้แจ้งไว้ ภายใน 60 วัน หลังจากวันสุดท้ายของเดือนที่ท่านได้ลงทะเบียน
  5. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ ในการให้ของที่ระลึกแก่ 1 ท่าน ต่อ 1 รางวัลและของที่ระลึกไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือของอย่างอื่นได้
  6. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขของกิจกรรมและของที่ระลึกที่มอบให้ (โดยมีมูลค่าเท่ากันหรือมากกว่า) ได้โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  7. ในกรณีมี่มีข้อโต้แย้ง ให้ถือว่าคำตัดสินของคณะกรรมการเป็นที่สิ้นสุด
  8. ระยะเวลาการร่วมกิจกรรมตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2562 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562

เรารวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อใช้ในการร่วมกิจกรรมสำหรับเว็บไซต์นี้ หากท่านไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่เรา เราจะไม่สามารถเปิดบัญชีผู้ใช้ให้แก่ท่านได้ ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะถูกดำเนินการและเก็บรักษาโดยผู้ให้บริการที่มีสัญญากับเรา ซึ่งอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาและทำหน้าที่ดูแลเว็บไซต์นี้ให้แก่เรา


เมื่อท่านให้อนุญาตแก่เรา โดยการสมัครและเข้าร่วมกิจกรรมบนเว็บไซต์ของเรา เราจะส่งข้อเสนอพิเศษ การอัพเดทเกี่ยวกับสินค้า และข้อมูลส่งเสริมการขายสินค้าต่างๆ ของเราผ่านทางจดหมาย เอสเอ็มเอส หรืออีเมล ท่านอาจยกเลิกการอนุญาตให้ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ตลอดเวลาโดยแจ้งให้เราทราบหรือปรับปรุงข้อมูลของท่านในเว็บไซต์ อนึ่ง เว้นแต่กรณีที่มีกฎหมายอนุญาตให้ทำได้ ท่านอาจร้องขอการเข้าถึง หรือการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ ท่านสามารถศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการยกเลิกการอนุญาต การร้องขอการเข้าถึงหรือแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคล การสอบถามหรือร้องเรียนเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว รวมทั้งนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับเต็มของเรา ได้ที่นี่


ในการกด "ส่ง" ท่านได้ยอมรับว่า * ท่านมีความประสงค์ที่จะได้รับการติดต่อด้านการตลาดจากเราผ่านทางจดหมาย อีเมล หรือเอสเอ็มเอส * ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะถูกดำเนินการและเก็บรักษาไว้ภายนอกประเทศที่ท่านอาศัยอยู่ และ * ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะถูกดำเนินการโดยผู้ให้บริการที่มีสัญญากับเรากลับไปด้านบน