Skip to main content
banner
เดือน
ปีพ.ศ.
                                                                                      จังหวัด
เดือน
ปีพ.ศ.
เดือน
ปีพ.ศ.
เดือน
ปีพ.ศ.
เดือน
ปีพ.ศ.

 

กติกา

 1. ระยะเวลาการร่วมกิจกรรม 1 มกราคม 2565 – 31 มีนาคม 2565 (เวลา 23.59 น.)
 2. ท่านจะต้องลงทะเบียนและกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนสมบูรณ์
 3. สำหรับ 100 ท่านแรก จะได้รับ จอห์นสัน เบบี้ เมสซี่ ไทม์ไวพ์ 20 แผ่น มูลค่า 39 บาท จำนวนท่านละ 1 รางวัล
 4. คณะกรรมการจะพิจารณาตัดสินผู้ได้รับรางวัล ณ บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน คอนซูเมอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ที่อยู่ 106 หมู่ 4 นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง ถนนฉลองกรุง แขวงลำปลาทิว เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520 ในวันที่ 11 เมษายน 2565 เวลา 12.00 น.
 5. บริษัทจะประกาศผู้โชคดี ผ่านทาง FB: JOHNSON'S baby (TH) ในวันที่ 18 เมษายน 2565 เวลา 18.00 น.
 6. ทางบริษัทจะจัดส่งของรางวัลให้กับผู้ลงทะเบียนที่ได้รับรางวัล ตามที่อยู่ที่ได้แจ้งไว้ ภายในระยะเวลา 90 วัน นับตั้งแต่วันที่ นับตั้งแต่วันที่ 19 เมษายน 2565 เป็นต้นไป
เงื่อนไขการเข้าร่วมกิจกรรม 
 1. ผู้ร่วมกิจกรรม 1 ชื่อ-นามสกุล มีสิทธิได้รับรางวัล/ตลอดระยะเวลากิจกรรมเพียง 1 รางวัลเท่านั้น
 2. ผู้ได้รับรางวัลจะต้องลงทะเบียนและกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนสมบูรณ์อย่างถูกต้องเท่านั้น
 3. คณะกรรมการสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของรางวัล แก้ไข เพิ่มเติมเงื่อนไขในกติกาต่าง ๆ รวมทั้งยกเลิกกิจกรรมโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า
 4. หากคณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้ร่วมกิจกรรมท่านใดมิได้ปฎิบัติตาม กฎ กติกา และข้อตกลงของกิจกรรม หรือมีเจตนาทำลายการดำเนินกิจกรรม
  คณะกรรมการมีสิทธิ์เด็ดขาดแต่เพียงผู้เดียวในการพิจารณามิให้ผู้นั้นเป็นผู้ร่วมกิจกรรมต่อไป และมีสิทธิ์เปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือยกเลิกกฎ กติกา และการให้รางวัลตามความเหมาะสมเมื่อใดก็ได้
 5. พนักงานของบริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน คอนซูเมอร์ (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัทในเครือ บริษัทตัวแทนโฆษณาที่เกี่ยวข้อง คณะกรรมการดำเนินรายการ ไม่มีสิทธิ์ร่วมกิจกรรมครั้งนี้
 6. ของรางวัลไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสด ส่วนลด หรือของรางวัลอื่นได้ และไม่มีการจ่ายเงินเป็นส่วนประกอบ และไม่สามารถโอนสิทธิในการรับรางวัลให้แก่บุคคลอื่นได้
 7. ผู้ร่วมกิจกรรมและผู้ได้รับรางวัลไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าตอบแทน ค่าเสียหายหรือสิ่งใดๆ ไม่ว่าทางแพ่งหรืออาญา
 8. คำตัดสิน และดุลยพินิจใด ๆ ของคณะกรรมการ และ/หรือ ของบริษัทฯ ถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุดในทุกกรณี

เรารวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อใช้ในการร่วมกิจกรรมสำหรับเว็บไซต์นี้
หากท่านไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่เรา เราจะไม่สามารถเปิดบัญชีผู้ใช้ให้แก่ท่านได้
ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะถูกดำเนินการและเก็บรักษาโดยผู้ให้บริการที่มีสัญญากับเรา
ซึ่งอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาและทำหน้าที่ดูแลเว็บไซต์นี้ให้แก่เรา

 

เมื่อท่านให้อนุญาตแก่เรา โดยการสมัครและเข้าร่วมกิจกรรมบนเว็บไซต์ของเรา เราจะส่งข้อเสนอพิเศษ การอัพเดทเกี่ยวกับสินค้า และข้อมูลส่งเสริมการขายสินค้าต่างๆ ของเราผ่านทางจดหมาย เอสเอ็มเอส หรืออีเมล ท่านอาจยกเลิกการอนุญาตให้ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ตลอดเวลาโดยแจ้งให้เราทราบหรือปรับปรุงข้อมูลของท่านในเว็บไซต์ อนึ่ง เว้นแต่กรณีที่มีกฎหมายอนุญาตให้ทำได้ ท่านอาจร้องขอการเข้าถึง หรือการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ ท่านสามารถศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการยกเลิกการอนุญาต การร้องขอการเข้าถึงหรือแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคล การสอบถามหรือร้องเรียนเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว รวมทั้งนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับเต็มของเรา ได้ที่นี่

 

ในการกด "ส่ง" ท่านได้ยอมรับว่า * ท่านมีความประสงค์ที่จะได้รับการติดต่อด้านการตลาดจากเราผ่านทางจดหมาย อีเมล หรือเอสเอ็มเอส * ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะถูกดำเนินการและเก็บรักษาไว้ภายนอกประเทศที่ท่านอาศัยอยู่ และ * ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะถูกดำเนินการโดยผู้ให้บริการที่มีสัญญากับเรา


กลับไปด้านบน