Skip to main content
resized1084x668
เดือน
ปีพ.ศ.
                                                                                      จังหวัด
เดือน
ปีพ.ศ.
เดือน
ปีพ.ศ.
เดือน
ปีพ.ศ.
เดือน
ปีพ.ศ.


กติกาและเงื่อนไขการเข้าร่วมกิจกรรม

ระยะเวลาการร่วมกิจกรรม วันที่ 1 มิถุนายน 2564 – 30 มิถุนายน (เวลา 23.59 น.) หรือจนกว่าจะมีผู้ลงทะเบียนครบตามจำนวน (แล้วแต่กรณีใดจะถึงก่อน)


    1ท่านจะต้องลงทะเบียนและกรอกข้อมูลส่วนตัวให้ครบถ้วนสมบูรณ์ผ่านลิงก์นี้ https://bit.ly/2NKejMf

    2.สำหรับ 100 ท่านแรก จะได้รับ จอห์นสัน เบบี้ เมสซี่ ไทม์ไวพ์ 20 แผ่น มูลค่า 39 บาท จำนวนท่านละ 1 รางวัล

    3. สำหรับทุกท่านที่ลงทะเบียน จะได้รับโค้ดส่วนลด 25% เมื่อใช้จ่ายซื้อสินค้าของ จอห์นสันเบบี้ ใน Shopee ครบ 599 บาท ลดสูงสุด 150 บาท (จำกัดจำนวนสูงสุด 2,000 รางวัล) ใช้ได้ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2564 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2564

    4. บริษัทจะประกาศผู้โชคดี ผ่านทาง FB:  JOHNSON'S baby (TH) ในวันที่ 12 กรกฎาคม 2564 เวลา 18.00 . และอีเมล์ที่ได้ลงทะเบียนไว้ภายใน 15 วัน หลังจากวันจบกิจกรรม

    5. ทางบริษัทจะจัดส่งของรางวัลให้กับผู้ลงทะเบียนที่ได้รับรางวัล ตามที่อยู่ที่ได้แจ้งไว้ ภายในระยะเวลา 90 วัน นับตั้งแต่วันที่ 13 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป

    6. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ ในการมอบของสมนาคุณ 1 ชุด ต่อ 1 ท่าน และของสมนาคุณไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือของอย่างอื่นได้

    7. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข และ/หรือ ยกเลิกรายละเอียดและเงื่อนไขของกิจกรรมนี้ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

    8. กรณีมีข้อโต้แย้งหรือข้อพิพาท คำตัดสินของบริษัทถือเป็นที่สิ้นสุด   

 

เรารวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อใช้ในการร่วมกิจกรรมสำหรับเว็บไซต์นี้ หากท่านไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่เรา เราจะไม่สามารถเปิดบัญชีผู้ใช้ให้แก่ท่านได้ ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะถูกดำเนินการและเก็บรักษาโดยผู้ให้บริการที่มีสัญญากับเรา ซึ่งอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาและทำหน้าที่ดูแลเว็บไซต์นี้ให้แก่เรา

เมื่อท่านให้อนุญาตแก่เรา โดยการสมัครและเข้าร่วมกิจกรรมบนเว็บไซต์ของเรา เราจะส่งข้อเสนอพิเศษ การอัพเดทเกี่ยวกับสินค้า และข้อมูลส่งเสริมการขายสินค้าต่างๆ ของเราผ่านทางจดหมาย เอสเอ็มเอส หรืออีเมล ท่านอาจยกเลิกการอนุญาตให้ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ตลอดเวลาโดยแจ้งให้เราทราบหรือปรับปรุงข้อมูลของท่านในเว็บไซต์ อนึ่ง เว้นแต่กรณีที่มีกฎหมายอนุญาตให้ทำได้ ท่านอาจร้องขอการเข้าถึง หรือการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ ท่านสามารถศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการยกเลิกการอนุญาต การร้องขอการเข้าถึงหรือแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคล การสอบถามหรือร้องเรียนเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว รวมทั้งนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับเต็มของเรา ได้
ที่นี่

ในการกด "ส่ง" ท่านได้ยอมรับว่า * ท่านมีความประสงค์ที่จะได้รับการติดต่อด้านการตลาดจากเราผ่านทางจดหมาย อีเมล หรือเอสเอ็มเอส * ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะถูกดำเนินการและเก็บรักษาไว้ภายนอกประเทศที่ท่านอาศัยอยู่ และ * ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะถูกดำเนินการโดยผู้ให้บริการที่มีสัญญากับเรา


กลับไปด้านบน