Skip to main content
Gentle Care Banner
เดือน
ปีพ.ศ.
                                                                                      จังหวัด
เดือน
ปีพ.ศ.
เดือน
ปีพ.ศ.
เดือน
ปีพ.ศ.
เดือน
ปีพ.ศ.

เงื่อนไขในการเข้าร่วมกิจกรรม

ท่านสามารถเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวโดยการลงทะเบียนและกรอกข้อมูลส่วนตัว ผ่านเว็บไซต์ https://www.johnsonsbaby.co.th/member  

1.    ของที่ระลึก Johnson Baby Gift Set

1.1 100 ท่านแรกที่ลงทะเบียน จะได้รับของที่ระลึก Johnson Baby Gift Set ซึ่งมี 3 ชุดแตกต่างกัน มูลค่าชุดละ 236 บาท 292 บาท และ 343บาท โดยบริษัทจะทำการสุ่มแจกของที่ระลึกให้ท่านละ 1 ชุด  
1.2 บริษัทจะแจ้งให้ท่านที่ได้รับของที่ระลึก ทราบผลผ่านทางอีเมลที่ได้ลงทะเบียนไว้ ภายใน 30 และบริษัทจะส่งของที่ระลึกให้ท่านตามที่อยู่ที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้ ภายใน 60 วัน หลังจากการลงทะเบียนครบถ้วนถูกต้องสมบูรณ์และได้รับอีเมล์แจ้งผลจากทางบริษัท
1.3 บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการมอบของที่ระลึก 1 ท่าน ต่อ 1 ชิ้น และของที่ระลึกไม่สามารถโอนสิทธิให้บุคคลอื่น หรือแลกเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือสิ่งของอื่นได้ในทุกกรณี

2.    รหัสส่วนลดจาก Shopee

2.1 1,000 ท่านแรกที่ลงทะเบียน จะได้รับรหัสส่วนลด 20% สำหรับการซื้อสื้อค้าใน Johnson’s Official Store ใน Shopee โดยสามารถใช้สำหรับการซื้อสินค้ามูลค่าตั้งแต่ 299 บาทขึ้นไป และสามารถใช้เป็นส่วนลดได้สูงสุดไม่เกิน 100 บาท
2.2 บริษัทจะแจ้งรายชื่อผู้ที่ได้รับรหัสส่วนลด ผ่านทางอีเมล์ที่ได้ลงทะเบียนไว้ภายใน 30 วัน หลังจากการลงทะเบียนครบถ้วนถูกต้องสมบูรณ์
2.2 ผู้ที่ได้รับอีเมล์แจ้งการได้รับรหัสส่วนลด สามารถกดลิงก์ที่อยู่ในอีเมล์เพื่อยืนยันการรับของที่ระลึกผ่านทาง Shopee โดยใช้บัญชี Shopee ของท่าน

3. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการมอบรหัสส่วนลด 1 ท่าน ต่อ 1 รหัส และรหัสส่วนลดไม่สามารถโอนสิทธิให้บุคคลอื่น หรือแลกเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือสิ่งของอื่นได้ในทุกกรณี

4. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข และ/หรือ ยกเลิกรายละเอียดและเงื่อนไขของกิจกรรมนี้ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

5. กรณีมีข้อโต้แย้งหรือข้อพิพาท คำตัดสินของบริษัทถือเป็นที่สิ้นสุด

6. ระยะเวลาการเข้าร่วมกิจกรรมนี้คือ ตั้งแต่วันที่ 5 มิถุนายน 2562 ถึง 31 สิงหาคม 2562

เรารวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อใช้ในการร่วมกิจกรรมสำหรับเว็บไซต์นี้ หากท่านไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่เรา เราจะไม่สามารถเปิดบัญชีผู้ใช้ให้แก่ท่านได้ ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะถูกดำเนินการและเก็บรักษาโดยผู้ให้บริการที่มีสัญญากับเรา ซึ่งอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาและทำหน้าที่ดูแลเว็บไซต์นี้ให้แก่เรา

เมื่อท่านให้อนุญาตแก่เรา โดยการสมัครและเข้าร่วมกิจกรรมบนเว็บไซต์ของเรา เราจะส่งข้อเสนอพิเศษ การอัพเดทเกี่ยวกับสินค้า และข้อมูลส่งเสริมการขายสินค้าต่างๆ ของเราผ่านทางจดหมาย เอสเอ็มเอส หรืออีเมล ท่านอาจยกเลิกการอนุญาตให้ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ตลอดเวลาโดยแจ้งให้เราทราบหรือปรับปรุงข้อมูลของท่านในเว็บไซต์ อนึ่ง เว้นแต่กรณีที่มีกฎหมายอนุญาตให้ทำได้ ท่านอาจร้องขอการเข้าถึง หรือการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ ท่านสามารถศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการยกเลิกการอนุญาต การร้องขอการเข้าถึงหรือแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคล การสอบถามหรือร้องเรียนเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว รวมทั้งนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับเต็มของเรา ได้ที่นี่

ในการกด "ส่ง" ท่านได้ยอมรับว่า * ท่านมีความประสงค์ที่จะได้รับการติดต่อด้านการตลาดจากเราผ่านทางจดหมาย อีเมล หรือเอสเอ็มเอส * ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะถูกดำเนินการและเก็บรักษาไว้ภายนอกประเทศที่ท่านอาศัยอยู่ และ * ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะถูกดำเนินการโดยผู้ให้บริการที่มีสัญญากับเรา


กลับไปด้านบน